Digital PDF ENGLISH


Sadly the price includes forced huge 21% VAT Taxes &

on top of that 9.98% transaction fees.

56 pages - Download

 6.99€ Taxes included


Available now!

"They live from a stone of purest kind. If you do not know it, it shall be here named to you. It is called "Lapsit exillis." By the power of that stone, the phoenix burns to ashes, but the ashes give him life again. Thus, does the phoenix molt and change its plumage, which afterward is bright and shining, and as lovely as before."National-socialist Germany is running on its last feet. Hamburg burnt down, Dresden and its population wiped of the map, Swinemünde destroyed, the death march to the west started. But all is not lost for division Parzival, Holle, Maier and the Albruna. Every ending holds a new beginning. "X" marks the spot between those two."

Maier files printshop logo

We can digital print


The first page of the book can be personalized. Usually your name is printed, but it can also be replaced by a short message, eg Happy Birthday or someone else’s name.

Digitale PDF Nederlands

Spijtig genoeg zit in de prijs ook de verplichte torenhoge 21% BTW belasting op digitale boeken met daarbovenop 9.98% banktransactiekosten!

56 pagina's - Download

 6.99€ Incl. BTW en transactiekosten

Episode 10 X - Nederlands

"Ze leven van een steen van de zuiverste soort. Als je hem niet kent, zal ik je hem hier noemen. Hij wordt "lapsit exillis" genoemd. Door de kracht van die steen wordt de fenix tot assen verbrand, maar de assen geven hem ook nieuw leven. En zo smelt de fenix en verandert hij van pluimen, die nadien helder en lichtend zijn en zo mooi als tevoren."

Nationaal-socialistisch Duitsland loopt op zijn laatste benen. Hamburg platgebrand, Dresden en zijn bevolking van de kaart geveegd, Swinemünde vernietigd, de dodenmars naar het westen begonnen. Maar niet alles is verloren voor divisie Parzival, Holle, Maier en de Albruna. Elk einde houdt een nieuw begin in. "X" geeft de plaats aan tussen die twee."

Maier files printshop logo

We kunnen digitaal drukken


De openingspagina van het boek kan gepersonaliseerd worden. Gebruikelijk wordt uw naam gedrukt, maar deze kan ook vervangen worden door een korte boodschap, bv. Gelukkige verjaardag of iemand anders zijn of haar naam.

Maier files books