Episode 6 Unternehmen Kelch


Scroll naar beneden voor Nederlands


A secret mission and a mystical journey. In the early stages of World War II a secret U-boat mission was set up to Scotland. Could it be that the untold story of “Unternehmen Kelch” has both a rational, political dimension and a “unworldly”, esoteric one? Navigating the dark corridors of hidden history and esoteric lore, episode 6 heads back to Scotland 1939.

Digital PDF ENGLISH

Sadly the price includes forced huge 21% VAT Taxes &

on top of that 9.98% transaction fees.

Maier files episode Unternehmen Kelch

60 pages - Download

 €7.49 Taxes included

Exactly what were the true objectives in visiting Scottish waters?

Whether in consequence of either success or failure, there’s a legacy to these actions that, in spite of never been recognized, has nonetheless reverberated down through the following years! Maier files 6, in the footsteps of the “Hexen” Traute Rose and Luebella Donkers.


According to Rolf Naumann, the belief entertained among several occult circles that something very important was hidden in Scotland. A hint could be found in the writings of Wolfram von Eschenbach's Parzival where he stated:


Guyot, the master of high renown,

Found, in confused pagan writing,

The legend which reaches back to the prime source of all legends.

Maier files printshop logo

We can digital print

The first page of the book can be personalized. Usually your name is printed, but it can also be replaced by a short message, eg Happy Birthday or someone else’s name.

NEDERLANDS Episode 6 Unternehmen Kelch


Een geheime missie en een mystieke reis. In de eerste maanden van de Tweede Wereldoorlog werd een geheime U-boot-missie opgezet naar Schotland.


Zou het kunnen dat het onvertelde verhaal van “Unternehmen Kelch” zowel een rationele, politieke dimensie heeft als een ietwat “wereldvreemde”, esoterische? Manoeuvrerend door de donkere gangen van verborgen geschiedenissen en esoterische kennis, gaat deze episode terug naar Schotland in 1939.

Digitale PDF NEDERLANDS

Spijtig genoeg zit in de prijs ook de verplichte torenhoge 21% BTW belasting op digitale boeken met daarbovenop 9.98% banktransactiekosten!

Maier files episode Unternehmen Kelch

60 paginas - Download

 €7.49 belastingen inbegrepen

Wat waren de echte doelstellingen van de Schotse missie?

Of het nu te wijten is aan het succes of het falen van de geheime missie, en ondanks het feit dat ze nooit werd (h)erkend zou deze onderneming toch nog luid weerklinken in de volgende jaren. Maier files 6, treedt in de voetsporen van de “Hexen” Traute Rose en Luebella Donkers.

Maier files printshop logo

We kunnen digitaal drukken


De openingspagina van het boek kan gepersonaliseerd worden. Gebruikelijk wordt uw naam gedrukt, maar deze kan ook vervangen worden door een korte boodschap, bv. Gelukkige verjaardag of iemand anders zijn of haar naam.

Maier files books