Digital PDF ENGLISH


Sadly the price includes forced huge 21% VAT Taxes &

on top of that 9.98% transaction fees.

Download Sub Rosa English

60 pages - Download

 €7.49 Taxes included

Stepping into the dark corridors of her hidden family history Lena finally starts to remember some peculiar incidents. A secret that will be far more controversial than she ever imagined.


The history of Otto Maier is like a vast jigsaw puzzle. Only when all the pieces are laid down in the correct order can we see the bigger picture. The result is quite startling ...


Why is it that the way forward sometimes looks like the way backwards? Why is it that the thing we most ought not do looks almost indistinguishable from the thing we ought to do? Often everything in this world looks the other way round. Everything here is upside down and inside out and nothing is ever what it seems.


So many enigmas, so many questions, … so much more to learn … step by step.

Maier files printshop logo

We can digital print


The first page of the book can be personalized. Usually your name is printed, but it can also be replaced by a short message, eg Happy Birthday or someone else’s name.

Digitale PDF Nederlands

Spijtig genoeg zit in de prijs ook de verplichte torenhoge 21% BTW belasting op digitale boeken met daarbovenop 9.98% banktransactiekosten!

Episode 8 Maier files Nederlands

60 pagina's - Download

 €7.49 BTW inbegrepen

Episode 8 Sub Rosa- Nederlands


Lena begint zich eindelijk enkele bijzondere incidenten te herinneren nadat ze de eerste stappen in haar verborgen familiegeschiedenis zet. Ze stuit op een geheim dat veel controversiëler zal zijn dan ze zich ooit had voorgesteld.


De geschiedenis van Otto Maier is als een enorme puzzel. Pas als alle stukken in de juiste volgorde zijn neergelegd, kunnen we het grotere geheel zien. Het resultaat is nogal verrassend ...


Hoe komt het dat de weg naar voren soms lijkt op de weg terug?

Waarom lijkt wat we zouden moeten doen het meest op wat we niet zouden moeten doen?


Vaak ziet alles in deze wereld er andersom uit. Alles is hier ondersteboven en binnenstebuiten en niets is ooit wat het lijkt.


Zoveel raadsels, zoveel vragen, ... zoveel meer om te leren ... stap voor stap.


Maier files printshop logo

We kunnen digitaal drukken


De openingspagina van het boek kan gepersonaliseerd worden. Gebruikelijk wordt uw naam gedrukt, maar deze kan ook vervangen worden door een korte boodschap, bv. Gelukkige verjaardag of iemand anders zijn of haar naam.

Maier files books

You cannot copy content of this page